Stadsodlingens historia
Stadsodlingens historia, bokomslag med kål.

Kålgårdar, kolonier och asfaltblommor. Stadsodlingens historia av Ulrika Flodin Furås 

Att odla i staden har en lång tradition i Sverige. Vikingarna odlade både koriander och den ätbara perennen Den gode Henriks målla. Under 1800-talet fick många anställda odlingslotter och fabrikören på Jonsereds fabriker döpte sitt odlingsområde till Amerika i hopp om att människor skulle låta bli att emigrera om de fick en bit mark att odla på. Genom åren har kolonilotter och egnahemsrörelsen har spelat en viktig roll för matförsörjning i det fattiga Sverige. Städernas grönytor och odlingen i staden och behovet av gröna ytor för rekreation går som en röd tråd genom både mat- och stadsbyggnadshistorien.

Den här boken är nominerad till Årets Trädgårdsbok 2019.

Detta boktips presenteras i samarbete med Stadsbiblioteket Göteborg.