Morlandas trädgårdsvandringar

Trädgårdsvandringar i kulturhistorisk miljö

Varje söndag i juni - augusti kl.15 guidas säteriets vackra trädgård.

Under trädgårdsvandringarna har Morlanda även öppet för Bifonden. Blommar den stora linden kommer du att få uppleva ett intensivt bisurr. Säteriet samarbetar med Tavlebords Honungsgård, som har flera av sina kupor på säteriets marker - både i skogen och i gårdens omgivning. Förr fanns bikupor i nära bebyggelse och trädgård, men pga allergi i familjen fick kuporna flytta längre ut. I stora rosenrabatten finns istället ett litet insektshotell. 

Guidningen kräver ingen föranmälan och den tar 1,5 h. Entré 100 kr.