Oves Trädgård

Solhemsgatan 12, 521 30 Falköping
Välkommen till en biodlares trädgård.  Här erbjuds en möjlighet att få uppleva en rik natur av särskilt pollen- och nektarrika växter. Binas närhet märks tydligt då både bär- och fruktsättningen är god. Här är skönt lummigt och det finns många vilda och odlade växter. Även om ytan är liten så är mängden arter stor. Besök efter överenskommelse.