Våra inspirerande evenemang
Här fylls på med sommarens evenemang som sker i våra trädgårdar till förmån för pollinatörerna. Vi kallar evenemangen för Bifondsdagar!
Fira biologiska mångfaldens dag på Sundsby Säteri, Tjörn! De har öppet till förmån för Bifonden denna dag.
Fira biologiska mångfaldens dag i flera av våra Göteborgska trädgårdar! De har öppet till förmån för Bifonden denna dag.
Fira biologiska mångfaldens dag i flera av våra trädgårdar längs Vänerns östra strand! De har öppet till förmån för Bifonden denna dag.
Fira biologiska mångfaldens dag i flera av våra halländska trädgårdar! De har öppet till förmån för Bifonden denna dag.