Vår välgörande Bifond
Det finns mycket vi kan göra tillsammans för att stötta de livsviktiga pollinatörerna. Här berättar vi hur.  
Bidra till Bifonden, swisha till 123 – 456 36 23.

Bifonden - insamling till förmån för pollinatörer

INSIKTEN OM POLLINATÖRERNAS BETYDELSE BEHÖVER ÖKA
Allt som ser färgglatt och spännande ut i fruktdisken har pollinerats av insekter. En tredjedel av vår mat är direkt eller indirekt pollinerad av bin. De pollinerar till exempel den största delen av bär, fruktträd, oljeväxter, te, kaffe samt alla vilda växter. Vårt ekosystem och vår livsmedelsförsörjning är starkt beroende av insekter som bin, humlor, fjärilar och flugor.

En tredjedel av alla vildbin och humlearter är idag hotade. Omstruktureringen i jordbrukslandskapet har lett till färre naturliga ängsmarker och färre blommande växter vid åkrar och vallodlingar.

Till viss del kan avsaknaden av vilda pollinerare hjälpas upp med fler honungsbin, men vildbin och humlor behövs för en bättre pollinering av tidigblommande fruktträd och vilda ängsväxter. Trädgårdar har en stor potential att förbättra livsmiljön för många pollinerare. 

Insikten om bins och andra pollinatörers betydelse för växtlighet, miljö och en god livsmedelsförsörjning behöver öka. Därför finns Bifonden. 

BIFONDEN
Vi på Trädgårdsresan har startat Bifonden – en insamling för bin och andra pollinerare. Våra trädgårdar, lokala biodlare och entomologer samarbetar och delar kunskap om växter och bin. Trädgårdarna, med alla sina blommande växter, ställs till förfogande för vilda bin och fler bisamhällen. 

Våra vackra besöksträdgårdar öppnas för att samla in medel under våra Bifondsdagar. Pengarna hanteras av Föreningen Trädgårdsresans Bifondskommitté där representanter från Föreningen Trädgårdsresan, SV Västra Götaland, Göteborgs botaniska trädgård samt Naturcentrum sitter. 

BIFONDEN MÖJLIGGÖR INSAMLING AV POLLINATÖRER I VÅRA MEDLEMMARS TRÄDGÅRDAR

Ett projekt som fått stöd under 2023 är Västsvenska entomologklubbens pilotprojekt för Inventering av den biologiska mångfalden i 25 av Trädgårdsresans 100 medlemsträdgårdar. Projektet kommer att fortsätta under 2024. Projektet är ett samarbete mellan Bifonden/Göteborgs Naturhistoriska museum/Västsvenska Entomologklubben.

BIFONDEN STÖDJER FORSKNING KRING DET NORDISKA BIET
År 2021 tilldelade Bifonden projektet Nordiska bin på Nordens Ark* 50 000 kr. Pengarna går till att öka kunskapen om det nordiska biet. Det spännande forskningsarbetet kan du läsa mer om här. Tack vare alla generösa bidrag (från våra trädgårdar, dess besökare och från försäljningen av böcker/posters) möjliggjordes det här stödet. 
*Nordens Ark är en ideell stiftelse som arbetar för att ge hotade djur en framtid. Läs gärna mer på deras hemsida nordensark.se 

DITT TRÄDGÅRDSBESÖK ÄR VÄRDEFULLT
Minst en dag om året har våra besöksträdgårdar öppet till förmån för Bifonden. Under Trädgårdsresans Bifondsdagar kan du som besökare gå på guidade trädgårdsvandringar och lära dig mer om växter för bin, se visningsbikupor, bygga insektshotell, köpa biprodukter som honung, träffa lokala biodlare och mycket mer. Trädgårdarna själva skänker en del av sina intäkter från Bifondsdagen till Bifonden. Det kan vara entréavgifter, intäkter från försäljning av biprodukter eller liknande.  

Ett besök under våra Bifondsdagar innebär en möjlighet för Dig att lämna ett ekonomiskt bidrag. Alla bidrag välkomnas, stora som små.

Poster, pollinatörernas favoritblommor

BIFONDENS SHOP
I vår shop hittar du bland annat en praktisk handbok med Bi-tips för din trädgård, en fantastiskt dekorativ plansch med pollinatörernas favoritblommor samt posters med månadsblommor. Gå gärna in och beställ direkt här via hemsidan eller köp hos någon av våra medlemsträdgårdar. Pengarna går oavkortat till våra pollinatörer. 

Tillsammans värnar vi om våra bin! Swisha till 123 – 456 36 23

Varmt välkommen att ta del av Trädgårdsresan, Bifonden och ett urval av våra medlemmar. I år firar Trädgårdsresan tio år och det firar vi med en sommarutställning på Sundsby Säteri.
Invigning av Susiés English Garden den 30 juni kl 11.00. Vi knyter åter igen ihop banden mellan Sverige och England. På plats finns bland andra Susie White, trädgårdens designer. Susie kommer, tillsammans med trädgårdsmästaren och författaren Simon Irvine att inviga trädgården. Trädgårdsresan bjuder på alkoholfritt bubbel. Varmt välkommen!