Vår välgörande bifond
Bifonden är namnet på vår insamling till förmån för pollinerande insekter.
Ett besök i våra trädgårdar innebär en möjlighet för dig att bidra till den.

Bifonden

Miljögifter och utarmade livsmiljöer hotar våra insekter. Vildbin, honungsbin och humlor minskar i snabb takt. Vårt ekosystem är beroende av insekterna då pollinering av våra träd och växter är avgörande för vår biologiska mångfald.

Vi på Trädgårdsresan har startat Bifonden – en fond för bin och andra pollinerare. Våra trädgårdar, lokala biodlare och entomologer samarbetar och delar kunskap om växter och bin. Trädgårdarna, med alla sina blommande växter, ställs till förfogande för vilda bin och fler bisamhällen. Våra vackra besöksträdgårdar öppnas för att samla in medel under våra Bifondsdagar. Pengarna hanteras tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland, Sveriges Biodlares Riksförbund - Göteborg & Bohus läns Biodlardistrikt, Biodlarna samt Västsvenska Entomologklubben, för att främja pollineringen.

ETT VÄLGÖRANDE TRÄDGÅRDSBESÖK

Minst en dag om året har våra besöksträdgårdar öppet till förmån för Bifonden. Under Trädgårdsresans Bifondsdagar kan besökaren gå på guidade trädgårdsvandringar och lära sig mer om växter för bin, se visningsbikupor, bygga insektshotell, köpa biprodukter som honung, träffa lokala biodlare och mycket mer. Trädgårdarna själva skänker en del av sina intäkter från Bifondsdagen till Bifonden. Det är entréavgifter, intäkter från försäljning av biprodukter eller liknande.

Thumbnail

Ett besök under våra Bifondsdagar innebär en möjlighet för Dig att lämna ett ekonomiskt bidrag. Alla bidrag välkomnas, stora som små.

Tillsammans värnar vi om våra bin! Swisha till 123 – 456 36 23

VARFÖR BIFOND

Allt som ser färgglatt och spännande ut i fruktdisken har pollinerats av insekter. En tredjedel av vår mat är direkt eller indirekt pollinerad av bin. De pollinerar till exempel den största delen av bär, fruktträd, oljeväxter, te, kaffe samt alla vilda växter. Därför är vårt ekosystem och vår livsmedelsförsörjning starkt beroende av insekter som bin, humlor, fjärilar och flugor.

En tredjedel av alla vildbin och humlearter är idag hotade. Omstruktureringen i jordbrukslandskapet har lett till färre naturliga ängsmarker och färre blommande växter vid åkrar och vallodlingar. Det har därför uppstått en brist på mat och bostäder för våra bin.

Till viss del kan avsaknaden av vilda pollinerare hjälpas upp med fler honungsbin i hänseende till vår matproduktion. Men vildbin och humlor behövs för en bättre pollinering av tidigblommande fruktträd och vilda ängsväxter. Trädgårdarna har en stor potential att förbättra livsmiljön för många pollinerare.

Insikten om bins och andra pollinerares betydelse för växtlighet, miljö och en god livsmedelsförsörjning behöver öka. Därför finns Bifonden.

Bi-tips för din trädgård, framsida bok

PRODUKTER TILL FÖRMÅN FÖR FONDEN

Bifondens poster och bok finns att köpa i flertalet av våra besöksträdgårdar samt, inom kort, i Naturcentrums webbshop. Läs mer här!

Tips om kommande föreläsning på Landvetters Kulturhus

Drömmer du om en prunkande trädgård med nyttiga grönsaker och godsaker från tidig vår till sen höst? En trädgård som dessutom är bra för planeten och som blir bördigare och vackrare för varje år? Då är detta föredrag för dig! 

Varmt välkommen till en inspirationskväll med Trädgårdsresan på Bio Roy, Avenyn, Göteborg
tisdagen den 6 oktober 2020, kl 17-19.

Nu när tiderna är som dom är gäller det att förgylla dagarna med sådant som vi faktiskt får göra. Tex kan vi besöka underbara trädgårdar i vår närhet, och dem finns det gott om! Turistrådet Västsverige har satt samman ett förslag på en roadtrip i Boråsregionen. Ut och njut.