Projektet Nordiska bin

Bifonden satsar på nordiska bin

TRÄDGÅRDSRESANS BIFOND SATSAR PÅ FORSKNING OM NORDISKA BIN
Kommittén för Trädgårdsresans Bifond, har beslutat att tilldela projektet Nordiska bin 50 000 kronor. Pengarna kommer från medlemsträdgårdars besökare, som under 3 års tid skänkt pengar, köpt posters och böcker. Naturcentrum har sponsrat Bifonden med böckernas tryckkostnad.

PROJEKTET NORDISKA BIN
Forskningsprojektet om det nästan utrotade nordiska biet har sin hemvist på Nordens Ark. Avsikten är att på sikt öka intresset och hållandet av det nordiska biet i Sverige. Det är tänkt att bland annat studera hur de flyger och vad de samlar in i form av pollen, jämfört med de vanligare förekommande ej inhemska bi-underarterna. Dagens kunskap om det nordiska biet är nästan obefintlig. Förhoppningen är att fler av Sveriges biodlare skall få upp ögonen för de nordiska honungsbina som har utvecklats under nordiska förhållanden och klimat. 

BINA KOMMER ATT TAGGAS
Bifondens pengar kommer att specifikt gå till forskningsprojektets behov av makrokameror och skålfällor för inventering av pollinerare, både vilda bin och honungsbin. Med dessa verktyg studerar de bland annat om det finns konkurrens mellan dem och vilka växter de besöker, vilda eller odlade. Fotografering/filmning av pollinationsbesök på olika blommor/arter kommer således att ske. Skålfällorna ger möjlighet att bestämma arter och hur många de är. Med kamerorna observeras och filmas RFID-taggade bin för att undersöka deras olika beteenden under sin livstid, vid kuporna på Nordens Ark.

Läs mer här - Projektredovisning, sammanfattning

Tack till dig som varit med och gjort det här möjligt!

Filmer om nordiska bin

Filmerna är gjorda av Göteborgs botaniska trädgård samt Nordens Ark.