Våra partners
Trädgårdsresan är ett uppdrag från Västra Götalandsregionen, som gjorts möjligt tack vare våra samarbetspartners.
Uppdragstagare

Uppdragstagarna är Föreningen Trädgårdsresan samt Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland.

Uppdragsgivare

Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen och Region Halland är Trädgårdsresans uppdragsgivare och finansiärer. 

Partners

Våra samarbetspartners bidrar med stor kunskap och kompetens.