Våra partners
Trädgårdsresan är ett uppdrag från Västra Götalandsregionen, som gjorts möjligt tack vare våra samarbetspartners.
Uppdragstagare

Uppdragstagarna är Föreningen Trädgårdsresan samt Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland.

Uppdragsgivare

Kulturnämnden och Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen är Trädgårdsresans uppdragsgivare och finansiärer. 

Partners

Våra samarbetspartners bidrar med stor kunskap och kompetens. 

Fira biologiska mångfaldens dag på Sundsby Säteri, Tjörn! De har öppet till förmån för Bifonden denna dag.
Fira biologiska mångfaldens dag i flera av våra Göteborgska trädgårdar! De har öppet till förmån för Bifonden denna dag.
Fira biologiska mångfaldens dag i flera av våra trädgårdar längs Vänerns östra strand! De har öppet till förmån för Bifonden denna dag.