Wendelsbergsparken

Wendelsberg, 435 35 Mölnlycke
Park med anor från 1860-talet i engelsk romantisk landskapsstil med exotiska trädslag och dammar. Slottet i parken stod klart 1883. Området utgör ett viktigt natur-, kultur och friluftsområde. Promenadslingor, barnens naturstig och naturlek finns i parken. Friluftsområdet är mer tillgängliggjort med anlagd gångstig, discgolfbana, grillplats, fler parkbänkar, utegym och hinderbana. Utöver detta finns det möjlighet till logi och förtäring, se Wendelsbergs folkhögskola.